Ροή Ειδήσεων:

ΠΙΕΡΙΚΟΣ

Γ ΕΘΝΙΚΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ KAI CLUB

Συνεδρίασε στη Μήλο η Επιτροπή Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015


Συνεδρίαση της Επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ στη Μήλο

Συνεδρίασε στη Μήλο η Επιτροπή Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 υπό την προεδρία του Σάββα Χιονίδη, πρόεδρου της Επιτροπής, δημάρχου Κατερίνης και παρουσία του δημάρχου Μήλου και προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Γεράσιμου Δαμουλάκη, με σκοπό να συζητηθούν και να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία σε σειρά καίριων και επίκαιρων ζητημάτων θεματικής αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Την Επιτροπή απασχόλησαν τα θέματα που αφορούν:

Την εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το ρόλο των Δήμων της χώρας

Την επεξεργασία των προτεραιοτήτων και των ποιοτικών προδιαγραφών για το θεματικό συνέδριο που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και προετοιμάζεται με θέμα: «Μοντέλα Διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων

Την ενημέρωση για το Εθνικό, Νομοθετικό, Ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

Την τεκμηρίωση και διαμόρφωση προτάσεων επί του Σχεδίου ΚΥΑ για τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης.

Τις προτεραιότητες που θέτει η αυτοδιοίκηση στους τομείς περιβάλλοντος, ενέργειας και χωροταξίας στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχετικά με τα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων συζητήθηκε το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τονίστηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να χαράξει τη δική της πορεία και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με βάση τα νέα δεδομένα. Η ανάγκη αυτή γίνεται κατεπείγουσα, με δεδομένη την αναμενόμενη έναρξη και του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 που θα αποτελέσει βασική πηγή πόρων για την υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι ο νέος ΕΣΔΑ εμπεριέχει νέες δυνατότητες αλλά και σημαντικά κενά και προβλήματα σε σχέση με τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και θα πετύχουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.  Η Επιτροπή  εκτίμησε πως πρέπει να δρομολογηθούν οριστικές, τεκμηριωμένες και κυρίως βιώσιμες λύσεις στα θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή επεξεργάστηκε τις προτεραιότητες και προδιαγραφές του θεματικού συνεδρίου που θα διοργανώσει η ΚΕΔΕ με θέμα: «Μοντέλα διαχείρισης ΑΣΑ και ο ρόλος των ΟΤΑ – εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων».

Στόχος του συνεδρίου είναι να σκιαγραφηθούν οι βασικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, μέσα από καινοτόμες διαδραστικες πρακτικές που θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη διοργάνωση θεματικών συνεδρίων.

Σχετικά με το ΠΔ και ΚΥΑ «περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων», διαπιστώθηκε ότι έρχεται να συμπληρωθεί ένα θεσμικό κενό που έχει από καιρό εντοπιστεί, τόσο από ειδικούς και εμπειρογνώμονες στα ραδιενεργά απόβλητα, όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημάνθηκε ότι πρέπει να καθιερωθεί ενεργός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα δε στην παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων, ακόμα και με δικούς της ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας εγκαταστάσεων και χώρων προσωρινής απόθεσης, την ασφαλή μεταφορά με κατάλληλες πιστοποιήσεις κλπ.

Στο χαιρετισμό που απέστειλε ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης επισήμανε ότι:
«Πέραν των πολύ σημαντικών θεμάτων που θ’ απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των αποβλήτων, η αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα, οι χρηματοδοτήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για τους τομείς του περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της χωροταξίας, στο νησί της Μήλου το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον είναι συγκεντρωμένο και πολυδιάστατο και έχει σε μεγάλο βαθμό μετουσιωθεί σε πράξη.

Ο σεβασμός και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η μακραίωνη εξορυκτική και μεταλλευτική δραστηριότητα, η μέριμνα για την αποκατάσταση του τοπίου, η διαρκής μέριμνα για να μη διαταραχθεί η περιβαλλοντική ισορροπία και να μην επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Μήλου, είναι επιγραμματικά και μόνο τα στοιχεία που καταδεικνύουν αυτή τη σταθερή πολιτική για το περιβάλλον στο νησί σας.

Ο συνδυασμός των ακαδημαϊκού επιπέδου θεματικής συζήτησης και άντλησης συμπερασμάτων με τη περιβαλλοντική ευθύνη που αναδεικνύεται μέσα από τη πράξη στη Μήλο αποτελεί τον ιδανικότερο συνδυασμό για τη παραγωγή του έργου της επιτροπής μας».

Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στο πρότυπο εργοστάσιο αφαλάτωσης του νησιού και ξενάγηση στις περιοχές της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας που έχουν σε βάθος χρόνου αναπτυχθεί στη Μήλο ώστε να διαπιστωθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης του τοπίου που έχουν γίνει με στόχο στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Οι Σταυραετοί» εγκαινίασαν την πολιτιστική περίοδο 2015-2016


ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ
Με ελπιδοφόρα και αισιόδοξα μηνύματα για συνέχεια της πολυποίκιλης δημιουργικής του πολιτιστικής διαδρομής και του σημαντικού κοινωνικού του έργου στα δρώμενα της Πιερίας, άνοιξε η αυλαία η αυλαία της πολιτιστικής περιόδου 2015- 16 για τον Σύλλογο  Κρητών Ν. Πιερίας «Οι Σταυραετοί».

Η  νέα πολιτιστική περίοδος εγκαινιάστηκε το βράδυ της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου,  με  τον καθιερωμένο αγιασμό, τον οποίο τέλεσαν μεταφέροντας τις ευχές  Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης & Πλαταμώνος κ.κ.Γεωργίου – ο π. Ευάγγελος Πουλατσίδης & ο π. Σταύρος Κοσέογλου.

Μέλη και φίλοι του συλλόγου, η βουλευτής Πιερίας Μπέττυ Σκούφα, οι δημοτικοί σύμβουλοι: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Παρθένα Μακρίδου – Παρτσαλίδου, Ροδή Μελετλίδου - Ελευθεριάδου κ.α. εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Σε χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του συλλόγου Κων/νος Μανιουδάκης παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος για τη νέα χρονιά που θέτουν στο επίκεντρο τη δημιουργική απασχόληση των νέων παιδιών, ενώ - μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. - ευχήθηκε σε όλους καλή πολιτιστική περίοδο, με  υγεία και διαρκή αγώνα με υψηλούς στόχους. Επιπλέον, τόνισε ότι οδεύει στην τελική ευθεία η ανέγερση ηρώου στη μνήμη των πεσόντων Κρητών στην Πιερία και στην ευρύτερη περιοχή κατά τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Το μνημείο θα τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στην Ανδρομάχη.

Τέλος, με την ευκαιρία ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων του συλλόγου για την περίοδο 2014-2015. Ειδικότερα, θα λειτουργήσουν και φέτος τα τμήματα χορού για όλες τις ηλικίες, το τμήμα χορωδίας, καθώς και τα τμήματα εκμάθησης κρητικής λύρας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23510-24084 και 6977356953 (Πρόεδρος του Συλλόγου).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών της Κρήτης από τα τμήματα του συλλόγου.

Πιερικός Αρχέλαος – Τιτάνες Παλαμά

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ο Πιερικός Αρχέλαος θα αντιμετωπίσει την προσεχή Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5μμ τους Τιτάνες Παλαμά στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β΄εθνικής κατηγορίας.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Κατερίνη.

Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι καθώς οι ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν τις φετινές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.Ο Πιερικός Αρχέλαος έχει και φέτος μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα καθώς διατήρησε τον βασικό κορμό της,έκανε κάποιες ποιοτικές προσθήκες έμπειρων παικτών,ενώ σημαντικό ρόλο πρόκειται να παίξουν και οι έφηβοι αθλητές που προέρχονται από την Pierikos bc academy.

Ο προπονητής του Πιερικού Αρχέλαου Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε σχετικά:”Κάθε πρεμιέρα έχεις τις δικές της ιδιαιτερότητες.Έτσι και ο αγώνας με τον Παλαμά αναμένεται να έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας.Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ως στόχο να παρουσιαστούμε όσον το δυνατόν πιο έτοιμοι.Θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη σε ένα γεμάτο γήπεδο”.

Ο έμπειρος σέντερ Θανάσης Τοπούζης πρόσθεσε:”Δύσκολο ματς όπως όλες οι πρεμιέρες.Εμείς θα ετοιμαστούμε για μια καλή νίκη παίζοντας ταυτόχρονα και ωραίο μπάσκετ.Σε εποχές κρίσης αυτό που ακμάζει είναι ο αθλητισμός. Αυτό που όλοι αποκαλούν “κρίση” εγώ το λέω ευκαιρία, ευκαιρία επιστροφής σε αυτά που είμαστε καλοί. Το Ελληνικό μπάσκετ είναι κάτι υπέροχο! Καλώ λοιπόν όλους τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. Δεν υπάρχει πιο όμορφο θέαμα από ένα γήπεδο γεμάτο παιδιά.”

Οι προπονητές,οι αθλητές και η διοίκηση της ομάδας προσκαλούν το φίλαθλο κοινό της Κατερίνης να στηρίξουν τη φετινή προσπάθεια της ομάδας.

ΕΠΣ Πιερίας: Έγινε η Κλήρωση της Γ΄ Ερασιτεχνικής

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015


Έγινε η Κλήρωση της Γ΄ Ερασιτεχνικής. Δείτε το Πρόγραμμα των Ομίλων
1ος Όμιλος
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
1
1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

2
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

3
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
2
1
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

4
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
3
1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

2
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ

3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4
1
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

2
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

3
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

4
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5
1
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ

2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
6
1
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

3
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

4
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
7
1
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

2
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

4
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
8
1
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ

3
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

4
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
9
1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ

2
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

3
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

4
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
10
1
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

2
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

4
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
11
1
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

2
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
12
1
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ

2
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ

4
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13
1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ

3
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ

4
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
14
1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

2
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ

3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΑΝΗΣ
Α.Ε. ΤΟΞΟΥ

4
ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
2ος Όμιλος
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
1
1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

2
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

3
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

4
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2
1
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
3
1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

2
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων

3
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

4
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
4
1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

2
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

3
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
5
1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων

2
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

3
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
6
1
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

3
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

4
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
7
1
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ

3
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
8
1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων

3
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
9
1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων

2
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

3
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

4
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
10
1
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

2
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ

3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

4
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
11
1
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

2
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ

3
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

4
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
12
1
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

2
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

3
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

4
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
13
1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ

2
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ

4
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
14
1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΑΕΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

2
Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

3
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων

4
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ

FOOTBALL LEAGUE

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

 
© Copyright KateriniGoal - Γκιμπής Νίκος 2011 - 2014 All Rights Reserved